Számlázó program bevallás kitöltéshez fogalom magyarázatok.

A számlázó program bevallás 2014.10.18.-ai NAV hírlevél alapján a kitöltéshez fogalom magyarázatok:
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Szamlazo_programmal_s20141018.html

” A fenti előírások alapján nem kell az értékesítőnek minden egyes értékesítés esetében
egyedi azonosító számot megadni a számlázó program értékesített példányához, hanem a
vevőt azon azonosítóról kell tájékoztatni, amely szerint az adott számlázó programot
az értékesítő nyilvántartja. Ez az azonosító a számlázó program típusának beazonosítására
szolgál a Számlarendelet értelmező rendelkezésében meghatározottak szerint, így minden
olyan esetben, amikor ugyanaz a típus kerül értékesítésre a vevők részére, úgy a
bejelentésekben is a számlázó programot használónak ugyanazt az azonosítót kell megadnia.
A számlázó program azonosítója tekintetében a hivatkozott jogszabály nem fogalmaz meg
formai kötöttséget, annak felépítése a készítő, fejlesztő döntése.
Fentiek figyelembevételével, a számlázó program azonosítására a „…….” megnevezés
szolgál, így a Számlarendelet 11. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben is ezt kell
szerepeltetni. Ezen „…..” típusú számlázó program értékesítésekor az egyes vevőkhöz
(így az adott programpéldányhoz) kapcsolt további egyedi azonosítószám viszont nem tárgya
a bejelentésnek.”